Vertaling van "u tom smislu" naar Nederlandse taal:


  Woordenboek Bosnisch-Nederlands

U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod : U tom smislu - prijevod :
Trefwoorden : Opzicht Termen Betekenis Welk

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Nešto u tom smislu.
Iets in die richting.
Nema dokaza u tom smislu.
Ik zie er geen tekenen van.
Ja nemam naredbe u tom smislu.
Ik weet nergens van.
I u tom smislu jako je opasan.
In die zin is hij heel gevaarlijk.
Potpisali ste izjavu u tom smislu Triebigu.
U verklaarde dat op papier, Triebig.
I u tom ograničenom smislu ... ja se osećam odgovornim.
En in zoverre, voor dat kleine stukje... voel ik me verantwoordelijk.
U tom smislu da je najbolje da stvar prepustimo policiji.
Ik vind dan ook... dat we er het beste aan doen 't aan de politie over te laten.
U tom smislu, mislim da je to bila herojska ideja.
In die zin was het een heroïsch gebeuren.
u najboljem smislu.
In slechte zin.
U kom smislu?
ln welke zin?
U kom smislu?
In welk opzicht ?
U svakom smislu.
Die werken op alle mogelijke manieren met me mee.
U kom smislu?
In welk opzicht?
U izvesnom smislu.
Op een bepaalde manier.
U kom smislu moderne?
Hoe bedoelt u dat?
Sarađivaćemo u svakom smislu.
We werken mee op elke manier.
Pa... u teoretskom smislu.
Nou, ja.
U smislu glavne ostavštine
Ik heb de volgende regelingen getroffen
U kom smislu, ministre?
Hoe bedoelt u, minister?
U smislu život za život...
Dat altijd een leven voor een leven moet nemen.
Volimo se, u kom smislu?
Hoe bedoel je 'We houden van elkaar'?
Želim vam da zapamtite da će te se u tom smislu, ponašati kao moj ambasador.
Ik wil dat je er aan denkt, dat je handelt als mijn ambassadeur.
Svi vi, u svakom smislu reči.
Jullie allemaal, alle zuiderlingen.
U kojem smislu? Razmislite o ovome.
Hoe dan?
U tom slučaju
In dat geval
U tom slučaju...
In dat geval...
U tom smeru.
Deze kant op, heer.
U jednom smislu, ovo možemo nazvati Sintaksa.
En dit zouden we in zekere zin een syntaxis kunnen noemen.
U stvari, da... Ni u kojem smislu loše, ali...
Nou, het is niet slecht, maar...
Tom! Tom Barton!
Tom Barton.
Biću u tom vozu.
Ik zal er zijn.
U tom slučaju, udvostručićemo.
In dat geval verdubbelen we het.
E, u tom slučaju.
In dat geval
Vucite u tom pravcu!
Trek in de lijnen!
U tom slučaju, hvala.
Dank u.
Tamo, u tom krevetu!
Daar, in dat bed!
Pa, u tom slučaju...
Nou, als 't zo is...
U tom sam poslu.
Ik zit in de business.
U tom slučaju, dogovoreno.
Afgesproken.
Idem u tom pravcu.
Ik rij deze kant op! Nee.
Nije u tom stvar.
Daar gaat het niet om.
Razumijem, u tom slučaju...
Tja, in dat geval...
U tom smislu, volim misliti o svojoj fikciji kao lokalnoj i univerzanloj, kao odavde i bilo gjde drugo.
In die zin zie ik mijn fictie graag als tegelijk locaal en universeel, tegelijk van hier en van overal.
Lenore mi je bila vjerna u svakom smislu.
Léonore was me trouw.
Tom.
Neem hier wat van.