Vertaling van "ज च करन " naar Nederlandse taal:


Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

x
. अव वल
J. Awal
. उस स न
J. Thaani
. अव वल क
van J. Awal
. उस स न क
van J. Thaani
आह ite?
Zeg niets over wat?
स न दर वस त र , क त त य , र , बट ओ ,
hun feestkleding, mantels, omslagdoeken, diademen en tasjes
अप र अह रय ह न अपन उस नई र क ल ल य , और उस फ ड कर ब रह ट कड कर द ए
scheurde Ahia zijn nieuwe mantel in twaalf stukken
य श न उन स कह म त म स यह प छत ह क सब त क द न क य उ त ह , भल करन य ब र करन प र ण क ब न य न श करन ?
Jezus zei tegen de Farizeeërs en de godsdienstleraars Ik heb een vraag Wat moet men op de sabbat doen? Goed of slecht? Moet men een leven redden of het verloren laten gaan?
तब म न मह नद क प र क अध पत य क प स कर उन ह र ट ठय द न म र स ग स न पत और सव र भ भ
Toen ik bij de gouverneurs ten westen van de Eufraat kwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had bovendien legerofficieren en ruiters meegegeven om mij onderweg te beschermen!
फ र उस न एल रय ह क र उठ ई उस पर स ग र थ , और वह ल ट गय , और यरदन क त र पर खड ह आ
Daarna raapte hij Elia's mantel op, ging terug naar de oever van de Jordaan en sloeg met de mantel op het water. Waar is de HERE, de God van Elia? riep hij luid. Toen week het water uiteen en Elisa liep naar de overkant.
पहर व ल नगर म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म र और घ यल क य शहरपन ह क पहर ओ न म र र म झ स छ न ल
Ik kwam de mannen tegen, die 's nachts de wacht houden over de stad. Zij sloegen en mishandelden mij. Zij rukten mij mijn sluier af.
तब एल रय ह न अपन र पकड कर ए ठ ल , और ल पर म र , तब वह इधर उधर द भ ग ह गय और व द न स थल ह स थल प र उतर गए
Toen vouwde Elia zijn mantel op en sloeg daarmee op het water. De rivier spleet in tweeën en zij liepen over het droge naar de overkant.
उस न प छ , त क न ह ? तब वह ब ल , म त त र द स र त ह त अपन द स क अपन र ओढ द , क य क त हम र भ म छ ड न व ल क ट म ब ह
Prijs de HERE voor een vrouw als jij , riep hij uit. Hiermee toon je nog meer liefde dan eerst. Natuurlijk had je liever een jonge man gehad, ook al was die misschien armer geweest. Maar je hebt je eigen verlangens opzij gezet, zodat je overleden man een erfgenaam zal hebben als je met mij trouwt.
उन ह द न म य र ब म यर शल म स न कलकर रह थ , क श ल ब स अह रय ह नब , नई र ओढ ह ए म र ग पर उस स म ल और क वल व ह द न म द न म थ
Toen Jerobeam op een dag Jeruzalem verliet, kwam de profeet Ahia uit Silo (die voor die gelegenheid een nieuwe mantel aan had) hem tegen en riep hem bij zich voor een gesprek. Toen de twee mannen daar alleen in het veld stonden,
यह स नत ह एल रय ह न अपन म ह र स ढ प , और ब हर कर ग फ क द व र पर खड ह आ फ र एक शब द उस स न ई द य , क ह एल रय ह त र यह क य क म?
Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei Waarom bent u hier, Elia?
तब ब अ न कह , र त ओढ ह उस फ ल कर थ म भ ल और ब उस न उस थ म भ तब उस न छ नप ए न पकर उसक उठ द य फ र वह नगर म ल गई
Hoe is het gegaan? vroeg Naomi toen zij thuis kwam. Ruth gaf haar de gerst die zij had meegekregen en vertelde