Vertaling van "contanten" naar Bosnische taal:


  Woordenboek Nederlands-Bosnisch

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Contanten?
Sitniša?
Contanten 860.
Novčani izdaci 8,60 .
In contanten.
Baš tako u gotovini.
En hoeveel in contanten?
I to sve, dakako, u gotovini?
Honderdduizenden dollars in contanten.
Stotine hiljade dolara za neobjašnjive potrebe.
Zes miljoen, in contanten.
Šest miliona, u gotovini.
Dit zijn de contanten.
To je deo u novcu.
Ik wil wat contanten wegzetten.
Uložio bih nešto sitniša.
Geef mij maar harde contanten.
Volim osjetiti težinu novca.
Ik nam altijd contanten mee op reis.
Kad sam putovao, uvijek sam nosio dosta gotovine.
Is die 3000 beloning voor de haai in contanten of 'n cheque ?
Ima li pitanja ? Da li plaćate 3000 u gotovom ili čekom ?
Met juwelen of aandelen zou hij bij mij komen. Maar niet met contanten.
Da je u pitanju zlato ili dragulji, došao bi, ovako mu ne trebam.
Geef me een cheque van 1 00.000 en 300 in contanten. Ik garandeer 't intrekken van de samenzWeringsaanklacht.
Daj mi ček na 100,000, plus 300 u kešu, i garantitam da će te osloboditi po pitanju zavjere.
ik hou van jullie dus tot ziens, geen vaarwel zorg dat je snel terugkomt ik wil jullie nog even zien denk aan ons oude liedje kom snel terug vooruit, maar kom snel terug met een vette buit beurzen vol contanten en geen rotzooi
Zato vam uzdravlje kažem a ne zbogom. Čekam sa brigom mnogom da prag prestupite nogom. Da vas pogledam još jednom Bog vas blagoslovio
De Amerikaanse regering stortten hun eerste 2.000.000 in contanten waarna de bank, door de oude magie van fractional reserve leningen, leningen verstrekt werden aan haar handvest investeerders zodat ze konden komen aan de resterende 8.000.000 van het startkapitaal, dat nodig was voor deze risicoloze belegging.
Američka Vlada je ulo ila 2 miliona početnog kapitala a onda je banka preko starog trika delimične rezerve dala pozajmice članovima osnivačima kako bi do li do preostalih 8 miliona kapitala potrebnih za ovaj posao bez rizika.

 

Verwante zoekopdrachten: Contanten -