Vertaling van "opzicht" naar Bosnische taal:


  Woordenboek Nederlands-Bosnisch

Trefwoorden : Pogledu Smislu Svemu -kako

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

In welk opzicht?
Pa čemu to?
In welk opzicht?
Ceo civilizovan svet... će pomno pratiti šta mi ovde radimo.
In welk opzicht ?
U kom smislu?
In elk opzicht?
Na svaki način?
In welk opzicht?
U kom smislu?
In welk opzicht?
Koliko razlikuje?
In welk opzicht ?
Stvarno? Na koji način?
Beter? In welk opzicht?
Tako je vec bolje.
Negentien hebben er opzicht over haar.
nad njim su devetnaesterica.
Negentien hebben er opzicht over haar.
Nad njim je devetnaest.
Ze zijn opstandig in religieus opzicht.
Oni su vjerski pobunjenici!
Hij was briljant, in ieder opzicht.
Briljantan, u svakom pogledu izuzetan.
Maar u vergist u in een opzicht.
Ali se u jednome varate.
En niemand is Hem in eenig opzicht gelijk.
i niko Mu ravan nije!
En niemand is Hem in eenig opzicht gelijk.
I ravan Mu nije niko!
In welk opzicht heb ik 'n goede beenderstructuur?
A kako ja to imam dobru strukturu kostiju?
Ze kan praten, nadenken... mijn gelijke in ieder opzicht.
Zna pričati, razmišljati. Ravnopravna mi je u svakom pogledu.
Zo voelde het vroeger. In elk opzicht 'n KlasseM planeet.
Bar je tako izgledala mladom i drskom poručniku Kirku... na njegovom prvom istraživanju ove planete.
Je zult merken dat de mensen zijn veranderd. In welk opzicht ?
Ljudi su se izmijenili otkako si bio dječak.
Hij maakte botte opmerkingen en ontzag Hitler in geen enkel opzicht.
Bio je nabusit (drzak) u obraćanju i nije se ustručavao pred Hitlerom.
Ik merk dat u in een opzicht een zeer gelukkig man bent.
Vidim da ste, u jednom pogIedu, veIiki srećnik.
In één opzicht heb je gelijk. Ze vormen een nieuwe kudde. Maar dat wordt dan m'n eigen kudde.
Imaš pravo, ali ja počinjem sa svojim stadom.
Waarlijk, God wil met niemand in eenig opzicht onrechtvaardig handelen maar de menschen handelen onrechtvaardig met hunne eigene zielen.
Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.
Waarlijk, God wil met niemand in eenig opzicht onrechtvaardig handelen maar de menschen handelen onrechtvaardig met hunne eigene zielen.
Uistinu! Allah ne čini zulm ljudima nimalo, nego ljudi dušama svojim čine zulm.
ln ethisch en technologisch opzicht... lagen ze een miljoen jaar voor op de mens. Bij het ontrafelen van de natuurmysteries...
Etički, kao i tehnološki... bili su milijun godina ispred čovječanstva... u otkrivanju tajni prirode... ovladali su čak svojom baštinom... i kad su tijekom eona ukinuli bolesti... ludilo, kriminal i sve nepravde... okrenuli su se, i dalje u dobronamjernosti... van prema svemiru...
In werkelijkheid laat de Fed's staat van dienst de economie te stabiliseren, zien dat het een ellendige mislukking in dit opzicht is.
U stvarnosti iz istorije rada centralne banke se vidi jadan učinak u vezi ovog.
Ik wil dat zijn enige dochter mij beschouwt... als haar eigen vader, in wettelijk opzicht. En ik weet zeker dat 't samengaan...
Stoga sam uvjeren da spajanje u zajednicu... prelijepe princeze... i hrabrog ali opasnog Sir Lanceota od Camelota
Gij hebt niet onder de bewoners van Madian gewoond, om hen onze teekenen te herinneren maar wij hebben u in ieder opzicht volkomen onderricht.
I nisi bio stanovnik među stanovnicima Medjena, da im učiš ajete Naše. Međutim, Mi smo bili ti koji su slali (poslanike).
De stijgende efficiëntie en veiligheid van hulpbronnen, vooral voor energie, water, voedsel, farmaceutische producten, basismetalen en materialen zijn van essentieel belang in dit opzicht (zie hoofdstuk 8).
Povećanje efikasnosti i sigurnosti resursa, posebno energije, vode, hrane, lijekova, ključnih metala i materijala, su bitni elementi u tom pogledu (vidi Poglavlje 8).
Maar wij deden vele geslachten na Mozes' opstaan en hun leven werd verlengd. Gij hebt niet onder de bewoners van Madian gewoond, om hen onze teekenen te herinneren maar wij hebben u in ieder opzicht volkomen onderricht.
Mi smo mnoge narode podigli i oni su dugo živjeli a ti nisi boravio među stanovnicima Medjena da im kazuješ riječi Naše, nego ti Mi o njima kazujemo vijesti.
De onderlinge verwevenheid tussen de drijvende krachten en de risico's die hier worden aangehaald is relevant in dit opzicht hoewel die koppelingen kunnen leiden tot een grotere robuustheid wanneer de risico's over een groter aantal elementen in het systeem worden gespreid, kunnen ze ook leiden tot een hogere fragiliteit.
Povezanost između pokretača i rizika, koja je ovdje naglašena, relevantna je u tom pogledu dok ove veze mogu dovesti do veće robusnosti, kada se dijeljenje rizika distribuira preko većeg broja elemenata u sistemu, one također mogu dovesti i do veće krhkosti.

 

Verwante zoekopdrachten: Opzicht -