Vertaling van "termen" naar Bosnische taal:


  Woordenboek Nederlands-Bosnisch

Termen - vertaling : Termen - vertaling :

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Een zegswijze die tegengestelde termen gebruikt.
Govorna figura koja spaja suprostavljene riječi.
Romantische termen over een wrede dictator...
Gospodo, ovaj izliv romantike prema bezobzirnom diktatoru je ...
U drukt u graag uit in militaire termen.
Imate naviku da izražavate ideje u vojničkom maniru, gospodine Kan.
In bolsjewistische termen was het tussen de hoogste klassen.
Prema boljševičkom, ratovali su saveznici i njemačka viša klasa.
Misschien zijn deze... termen van weinig betekenis voor jongeren.
Mozda ovi... stavovi... nisu prikladni za mlade ljude.
We hebben het niet gedefinieerd in termen van een wiskundige uitdrukking, we hebben het gedefinieerd in termen van een visuele grafiek.
Nismo je definisali po uslovima algebasrskih izraza, definirali smo je u uslovima vizuelnog grafika.
bevestigt globaal de gang van zaken.' In dat soort termen.
Općenito govoreći, u skladu je s trenutnom praksom. Takve stvari. Jednostavno je.
Maar er is een positieve kant aan dit alles.. tenminste, in termen van het marktsysteem.
Ali, ima i svijetla strana cijele ove priče... bar kada govorimo o tržišnom sistemu.
Het omvat termen die we vaak horen zoals de rentepercentages, kredieten, schulden, de geldhoeveelheid, de inflatie, etc.
To uključuje pojmove koji se često čuju kao kamatne stope, pozajmice, dug, zaliha novca inflacija, itd.
Ik zal u niet vervelen met meteorologische termen, maar mist verplaatst zich, of we dat nu leuk vinden of niet.
Ne želim vam dosađivati s puno meteoroloških gluposti... ali činjenica je, vidite, voljeli mi to ili ne... magla... se kreće.
Maar ik wil een stap terug doen van de Trinidad en Tobago context en iets nieuws naar voren brengen in termen van een internationaal voorbeeld.
Ali želim da se odmaknem od konteksta TT i iznesem nešto novo u smislu međunarodnog primjera.
geachte meneer, ik wil graag klagen in de meest krachtige termen over het nummer dat u net heeft uitgezonden over die houthakker die vrouwenkleren draagt.
Dragi gospodine, najoštrije prosvjedujem, zbog pjesme o drvosječama, koji nose žensku odjeću.
Hoe lager je komt in de lagen van de samenleving in termen van sociaal conomische status, elke stap lager, wordt de gezondheid slechter voor talloze verschillende ziekten.
Kako se spuštamo od najvišeg sloja društva prema dolje, u smislu društveno ekonomskog statusa, svakom stepenicom dolje, prosjek zdravlja se pogoršava s bezbroj novih bolesti.
Deze Kleine Auto Deed Een Ding Vanavond Dat Ik Niet Kan Uit Leggen... In Termen Van Korte Circuits, Open Deuren, Vast Stuur, Verkeerde Knoppen... Misschien Een Advertentie Gimmick.
Ova mala kola su večeras radila stvari koje se ne mogu objasniti... ni kratkim spojem,zaglavljenim vratima, zakočenim volanom a ni istrošenim zglobovima, možda je samo reklamni trik.
Hoofdstuk 7 kijkt door een andere bril, door de rest van de wereld te beschouwen in termen van belangrijke sociaaleconomische en milieugerelateerde megatrends die allicht hun weerslag zullen hebben op het milieu in Europa.
Poglavlje 7 koristi druge leće, posmatrajući ostatak svijeta u smislu ključnih sociekonomskih kretanja za koje se očekuje da će uticati na okoliš Europe.
De werkgever verkoopt zijn diensten in termen van productie en dus goederen, aan de consument in ruil voor geld. En de consument, wat natuurlijk slechts een andere rol is van de werkgever en werknemer, spendeert dit geld weer terug het systeem in om de cyclische consumptie te laten voortbestaan.
Poslodavac prodaje svoje proizvodne usluge, dakle robu, potrošaču u zamjenu za prihod a potrošač je, naravno, samo druga uloga zaposlenika i poslodavca koji troše natrag u sistem da bi omogućili nastavak kružne potrošnje.

 

Verwante zoekopdrachten: Termen -