Vertaling van "eeneiige" naar Engels taal:


  Woordenboek Nederlands-Engels

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Geschiedenis PiS is in 2001 opgericht door de eeneiige tweeling Kaczyński.
The party was founded in 2001 by the Kaczyński twins, Lech and Jarosław.
Omdat een eeneiige tweeling uit dezelfde zygote is gegroeid, hebben ze hetzelfde genetisch materiaal.
Because identical siblings come from the same zygote, they are genetically the same.
De Turkse eeneiige tweeling Güher en Süher Pekinel (Istanboel, 29 maart 1953) zijn beiden pianist.
Güher Pekinel and Süher Pekinel (born March 29, 1953, Istanbul) as identical twins, are Turkish pianists performing mostly in duet.
Ik ben een eeneiige tweeling ik ben geïnteresseerd in waarom we allemaal op elkaar lijken.
I'm an identical twin I am interested in why we're all alike.
Dylan Thomas Sprouse en Cole Mitchell Sprouse (Arezzo (Italië), 4 augustus 1992) zijn een acterende Amerikaanse eeneiige tweeling.
Dylan Thomas Sprouse and Cole Mitchell Sprouse (born August 4, 1992) are Italian born American actors.
Dit zie je als je een duo samenstelt van mensen die hun volledige DNA delen namelijk klonen of eeneiige tweelingen.
And here's what happens if you get a pair of people who share all their DNA namely, clones or identical twins.
Alessi Brothers of Alessi is een Amerikaans popduo met de (eeneiige) tweelingbroers Billy en Bobby Alessi (Long Island, New York, 12 juli 1953).
The duo are identical twin brothers, Bill (Billy) Alessi and Bob (Bobby) Alessi (born 12 July 1953, Long Island, New York).
Dit gebeurt bij elke eeneiige tweeling, bij geboorte gescheiden, die ooit onderzocht werd maar veel minder bij twee eiige tweelingen die gescheiden werden.
And this happens in every pair of identical twins separated at birth ever studied but much less so with fraternal twins separated at birth.
Eeneiige tweelingen, of alle broers en zussen, die bij de geboorte gescheiden worden, lijken niet minder op elkaar dan als ze samen waren opgegroeid.
Identical twins, or any siblings, who are separated at birth are no less similar than if they had grown up together.
Ik heb vroeger ook wel eens gezegd op zijn minst een eeneiige tweeling, maar de fusie is nog veel mooier in het kader van de Europese Commissie.
I have been known to comment in the past that they should at least be regarded as identical twins, but the fusion idea would be far better still within the context of the Commission.
Niertransplantatie Op 23 december 1954 voerde Murray s werelds eerste succesvolle niertransplantatie uit tussen de eeneiige Herrick tweeling aan het Peter Brent Brigham Hospital (later het Brigham and Woman's Hospital).
Career On December 23, 1954, Murray performed the world's first successful renal transplant between the identical Herrick twins at the Peter Bent Brigham Hospital ( later Brigham and Women's Hospital ), an operation that lasted five and a half hours.
Nu, de spotprent is niet echt overdreven, want studies over eeneiige tweelingen die gescheiden werden bij de geboorte en dan getest als volwassenen tonen aan dat ze verbazingwekkende gelijkenissen vertonen.
Now, the cartoon is not such an exaggeration, because studies of identical twins who were separated at birth and then tested in adulthood show that they have astonishing similarities.
Nu het verhaal lijkt misschien te mooi om waar te zijn, maar als je een hele batterij psychologische tests op hen loslaat, krijg je dezelfde resultaten namelijk, eeneiige tweelingen gescheiden bij geboorte vertonen verbazingwekkende gelijkenissen.
Now the story might seem to good to be true, but when you administer batteries of psychological tests, you get the same results namely, identical twins separated at birth show quite astonishing similarities.
De grootste risicofactor voor het krijgen van schizofrenie is het hebben van een bloedverwant in de eerste graad die schizofreen is (risico is 6,5 ) meer dan 40 van de eeneiige tweelingen krijgt schizofrenie als de ander het ook heeft.
The greatest risk for developing schizophrenia is having a first degree relative with the disease (risk is 6.5 ) more than 40 of monozygotic twins of those with schizophrenia are also affected.
Een aanvullend resultaat, bekomen met een heel andere methode is dat geadopteerde broers en zussen het spiegelbeeld van eeneiige tweeling die apart opgevoed worden, ze delen hun ouders, hun thuis, hun buren, delen geen van hun genen blijkbaar helemaal niet op elkaar lijken.
A complementary finding, from a completely different methodology, is that adopted siblings reared together the mirror image of identical twins reared apart, they share their parents, their home, their neighborhood, don't share their genes end up not similar at all.