Vertaling van "geweest" naar Engels taal:


  Woordenboek Nederlands-Engels

Geweest - vertaling :
Trefwoorden : Have Haven Since Went Where

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Wat geweest is is geweest.
Let bygones be bygones.
Geweest.
I was a master once.
Nooit geweest.
Never was.
Stout geweest?
Yes.
Nooit geweest.
I wasn't even there yesterday!
Niet geweest?
He hasn't been there you say?
Dalsager geweest.
Debates of the European Parliament
Ondervoorzitter geweest.
It is this that I wish to protest about.
Altijd geweest.
You've always been against me.
Hoe is het geweest, mijn jongen? Hoe is het geweest?
How did it go, my boy?
Ik ben in Nebraska geweest, ik ben in Wyoming geweest.
I've been to Nebraska, I've been to Wyoming
Als u echt trouw was geweest, was u dood geweest.
Mr. Byam, if you were loyal when Christian escaped I should have found you dead.
Hij is niet goed geweest. Hij is niet aardig geweest.
He ain't been good He ain't been kind
Dat is de motivatie geweest. Het is de rechtvaardiging geweest. Het is het ondernemersplan geweest van de Amerikaanse agricultuur.
That's been the motivation, it's been the justification it's been the business plan of American agriculture.
Als dit een A was geweest was het AX AY geweest.
If this was an a, it'd be ax plus ay.
Nou, ik ben een tijdje ziek geweest en niet buiten geweest.
Well, i, uh, I've been kind of sick. I don't get out much.
Ik altijd geweest.
I always have been.
Van Anna geweest.
They belonged to Anna.
Misschien ooit geweest.
I might have been.
Politie hier geweest?
The police been here?
Birgel is geweest.
Birgel showed up.
Binnen is geweest.
In here.
manent vertegenwoordigd geweest.
Papaefstratiou aiding their development efforts.
Altijd al geweest.
HE ALWAYS HAS BEEN.
Nog thuis geweest?
Oh, Harrisburg. Been back home lately?
Ben je geweest?
You've seen it?
Negen uur geweest.
After 9 00.
Hij is geweest.
He was there.
Er is veel controverse geweest rondom de betekenis van de tekst geweest.
The single was a hit around the world, scaling the Top 10 as far away as Australia.
'Ben je in Engeland geweest? Nee. Ben je in Frankrijk geweest? Nee.
Have you been to England?' 'No.' Have you been to France?' 'No.'
Als dat er vijf waren geweest, dan was dit etentje veel interessanter geweest.
If you had gotten five, this dinner would have been a lot more interesting.
U bent met uw raad geweest en ik ben bij de mijne geweest.
You've been with your council and I've been with mine.
Waar zijt gij geweest?
Where have you been?
Waar zijt gij geweest?
Where have you been?
Niet geweest dit jaar.
Not been this year.
Het is leuk geweest.
It's two o'clock.
Dat was alles geweest.
That had been all.
Het is leuk geweest.
It's been fun.
Is hij erbij geweest?
Was he there?
A of C geweest.
And then the possible outcomes for the second prize would be A or C.
Waar is ze geweest?
Where has it been?
Daar ben ik geweest.
I've been there
Ben jij er geweest?
Have you been there?
Daar ben ik geweest.
I've been there.
Ben in Texas geweest.
Been to Texas

 

Verwante zoekopdrachten: Geweest -