Vertaling van "identieke" naar Engels taal:


  Woordenboek Nederlands-Engels

Trefwoorden : Identical Twin Twins Almost Four

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Identieke Bestanden
Identical Files
Identieke transactie
Matched transaction
Identieke robijnen.
Two identical rubies.
Aantal identieke bestanden
Number of equal files
Identieke bestanden tonen
Show Identical Files
Alleen identieke metagegevens behouden
Keep only meta data that are identical
Lijst van identieke namen
List of matching names
Een bijna identieke structuur.
An almost identical structure.
Om drie identieke speeldozen.
Three identical musical boxes about so large.
Bereiding van identieke monsters
Replicate samples
identieke tijdsbestekken en sluitingstijden
Identical timeframes and closing times,
Proberen identieke transacties te vinden
Attempt to match similar transactions
Achtergrond kleur voor identieke transacties
Background color for matched transactions
Corke, op een identieke machine.
Corke on an identical machine.
aantal identieke bewerkingen per machiencyclus
the number of identical operations per machine cycle
Product in een identieke categorie
Product in identical category
Identieke tumoren werden aangetroffen in de controlegroepen.
The pancreatic acinar cell tumors in male rats are low grade malignancies, did not affect survival, did not metastasize or invade surrounding tissue, and were similar to those seen in concurrent controls.
Dit zijn culturen, identieke culturen, van baarmoederhalskankercellen.
This is cultures, identical cultures, of cervical cancer cells.
Dus is dat A, twee identieke lijnen. ..
So that's A, two identical lines.
a) identieke vorm van de carrosserie (basiskenmerken)
(a) they have the same shape of the bodywork (basic characteristics)
Het huis werd in vrijwel identieke stijl herbouwd.
In 1902, the house was gutted by fire.
Identieke transactie als het verschil kleiner is dan
Same transaction if amount differs less than
e) voertuigcategorie een verzameling voertuigen met identieke ontwerpkenmerken
(e) vehicle category means any set of vehicles which have identical design characteristics
Er was 'n bijna identieke zaak in Madrid.
There was a case in Madrid, almost identical.
Vreemd, drie identieke speeldozen. Waar kwamen ze vandaan?
Isn't it rather strange, Mr. Crabtree, that you've had three identical musical boxes, all playing the same tune?
onderhoudsgerelateerde vervanging vervanging van componenten door onderdelen met een identieke functie en identieke prestaties in het kader van preventief of correctief onderhoud.
maintenance related replacement means replacement of components by parts of identical function and performances in the context of predictive or corrective maintenance.
onderhoudsgerelateerde vervanging vervanging van componenten door onderdelen met een identieke functie en identieke prestaties in het kader van preventief of correctief onderhoud.
maintenance related replacement means replacement of components by parts of identical function and performances in the context of predictive or corrective maintenance.
De covalente binding tussen niet identieke atomen is polair.
Covalency is greatest between atoms of similar electronegativities.
Zoals ik al zei, twee figuren met identieke afmetingen.
And as I say, those two figures are identical in size and shape.
Het verbod om identieke of van de (europese 'Unie.
'Union. Ut also authorizes
Alles wat ik vanaf nu ga vertellen vergelijkt deze nagenoeg identieke families. Alles wat ik vanaf nu ga vertellen vergelijkt deze nagenoeg identieke families.
Now effectively everything I'm going to tell you from now on is only comparing these basically nearly identical families.
aan onderhoud gerelateerde vervanging vervanging van componenten door onderdelen met een identieke functie en identieke prestaties in het kader van preventief of correctief onderhoud.
maintenance related replacement means replacement of components by parts of identical function and performances in the context of predictive or corrective maintenance.
Deze poliepen ontluiken en vertakken continu in genetisch identieke buren.
These polyps are continually budding and branching into genetically identical neighbors.
Een kloon is een genetisch identieke nakomeling van één ouder.
The embryo will become genetically identical to the patient.
Waarom die verschillende behandeling van deze twee vrijwel identieke mannen?
What might explain the difference in the experience of these two nearly identical men?
Hier gebruiken we gewoon x, maar het zijn identieke functies.
Here we just use x, but they are identical functions.
Al deze transacties hebben een vergelijkbare, zelfs identieke, economische werking.
All these transactions have similar, even identical, economic effects.
vervanging in het kader van onderhoud vervanging van onderdelen door onderdelen met een identieke functie en identieke prestaties in het kader van preventief onderhoud of herstelwerkzaamheden
substitution in the framework of maintenance means any replacement of components by parts of identical function and performance in the framework of preventive or corrective maintenance
vervanging in het kader van onderhoud vervanging van onderdelen door onderdelen met een identieke functie en identieke prestaties in het kader van preventief onderhoud of herstelwerkzaamheden
substitution in the framework of maintenance means any replacement of components by parts of identical function and performance in the framework of preventive or corrective maintenance
o) vervanging in het kader van onderhoud vervanging van onderdelen door onderdelen met een identieke functie en identieke prestaties in het kader van preventief onderhoud of herstelwerkzaamheden
(o) substitution in the framework of maintenance means any replacement of components by parts of identical function and performance in the framework of preventive or corrective maintenance
Wagens die zijn uitgerust met buffers met een slag van meer dan 105 mm moeten zijn voorzien van vier identieke buffers (elastische systemen, slag) met identieke ontwerpkenmerken.
Wagons fitted with buffers with a stroke in excess of 105 mm shall be fitted with four identical buffers (elastic systems, stroke) exhibiting the same design characteristics.
Ten aanzien van de vergelijkbaarheid tussen de op de voorkeurslocatie en alternatieve locaties uit te voeren projecten betoogt Italië allereerst dat voor de projecten de vergelijking plaatsvond op basis van identieke productie, bij identieke volumes, voor dezelfde combinatie van producten en tegen identieke prijzen.
On the comparability of the projects in the chosen and alternative locations, Italy affirmed first of all that the projects compared identical productions, in identical numbers, for the same product mix and with identical prices.
Ze hebben een identieke of zeer vergelijkbare elektrische en magnetische eigenschappen.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
Chinese fabrikanten verkopen nu duizenden bijna identieke apparaten op het internet.
Chinese manufacturers now sell thousands of nearly identical devices on the Internet.
Rossi identieke produkten uit de ACS landen te kunnen in voeren.
Debates of the European Parliament

 

Verwante zoekopdrachten: Identieke -