Vertaling van "tweeling" naar Engels taal:


  Woordenboek Nederlands-Engels

Tweeling - vertaling : Tweeling - vertaling :

Ads

  Voorbeelden (Externe bronnen, niet beoordeeld)

Een tweeling.
A pair of twins.
De tweeling hielp.
The twins helped.
De tweeling zong.
The twins sang.
De tweeling glimlachte.
The twins smiled.
Zijn jullie tweeling?
Are you twins?
Ze is een tweeling.
She is a twin.
Ze had een tweeling.
She had twins.
Wij zijn een tweeling.
They're twins.
Ze zijn geen tweeling.
They aren't twins.
Ik ben een tweeling.
I'm a twin.
Ben je een tweeling?
Are you a twin?
Zijn jullie een tweeling?
Are you a twin?
Ik ben een tweeling.
I am a twin.
Ik heb een tweeling.
I have a twin.
Ik heb een tweeling.
I have twins.
Sami had een tweeling.
Sami had twins.
Tom is een Tweeling.
Tom is a Gemini.
Ik ben een Tweeling.
I'm a Gemini.
Ze hebben een tweeling.
He owned A.R.T.
Begin met de tweeling.
Have them put up first.
Ze heeft een tweeling gebaard.
She gave birth to twins.
Die twee staat voor tweeling.
Cents. Two cents for twins.
Dus Sweeney heeft geen tweeling.
Then Mrs. Sweeney didn't have twins?
De tweeling is vast charmant.
These twins must be charming.
Jeff, we hebben een tweeling.
Jeff boy, we got twins!
Grieks 'prasinos didymos' voor 'groene tweeling'
Greek'prasinos didymos' for'green twin '
Grieks 'neos didymos' voor 'nieuwe tweeling'
Greek'neos didymos' for'new twin '
Jean en Kate zijn een tweeling.
Jean and Kate are twins.
In 2001 kreeg ze een tweeling.
They have twin daughters, born in 2001.
De tweeling begon melk te produceren.
The twins started producing milk.
Zo, je hebt een tweeling zus
COO, ROOOHU ACRAHOWO RA AOOHAHWH CAHCAOWORC OHACOO
Mijn tweeling wordt 7 volgende week.
My twins turn 7 next week.
Gisteravond kreeg mevrouw Moskowitz een tweeling.
Last night Mrs Moskowitz had twins.
Goed, ze kunnen een tweeling krijgen.
Well, they could have twins.
Of meer, eigenlijk... net een tweeling.
More than that. We're like twins.
Dan werd Taylor zwanger van een tweeling.
Storm is very protective of Taylor.
De tweeling ziet er precies hetzelfde uit.
The twins look exactly alike.
Ze heeft drie kinderen, waaronder een tweeling.
They have three children two are twins.
Zijn jullie een Siamese tweeling of zo?
Jesus, you two joined at the fucking hip, or what?
Hoe gaat 't met de kleine tweeling?
And how are the little twins?
Je vrouw Sarah heeft 'n tweeling gebaard.
I was with your wife Sarah and she gave birth to twins.
Sorry, moeder. De tweeling werd te duur.
Sorry, Mother, I was outbid for those twins.
Ze dacht dat jij die tweeling wou.
She thought you wanted the twins.
De naam Besso betekent 'tweeling' in het dialect van de Val d'Hérens en verwijst naar de tweeling toppen van de berg.
The name Besso means 'twins' in the dialect of the Val d'Hérens and refers to the twin summits of the mountain.
De Tweeling Van Kuma ( I Gemelli Di Kuma ).
Mondadori, 2010 I Gemelli Di Kuma The Twins Of Kuma.

 

Verwante zoekopdrachten: Tweeling -